Рехабилитация на бул.“Никола Мушанов“ от бул.“Възкресение“до ул.“Житница“ и на бул.“Овча купел“ от ул.“Житница“ до бул.“Цар Борис III”

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Полагане на гранитни павета – 2271м2

9

Полагане на бетонови бордюри – 1889м.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 28 939,50 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 01.04.2014 г. до 25.06.2014г.

Възложител :” ЩРАБАГ“ ЕАД