Cтроителство и ремонт на пътища

изграждане на външни водопроводи и канали

Ремонт и поддържане на водопреносната система

Услуги

Люкос Инженеринг извършва пътно строителство, изграждане на външни вик системи, вертикална планировка и др.

Обекти

Фирмата извършва обекти на територията на цялата страна и е в състояние да представи фирмени и банкови гаранции за изпълнението на проектите

Партньори

Наши партньори са общински и държавни администрации, български и чужди частни инвестиционни компании

ЗА ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ

„Люкос инженеринг” ЕООД е основана през 2013 год. с предмет на дейност строителство и ремонт на пътища и съоръжения, изграждане на външни водопроводи и канали, ремонт и поддържане на водопреносната система.
Фирмата е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения за изпълнение на строежи от втора група (строежи от трета и четвърта категория), четвърта група(строежи от трета и четвърта категория) и пета група, първа група (трета категория).

Високо качество с добри цени

Материали от утвърдени производители

Използване на нови технологии

Цялостен контрол в дейността на дружеството