Ремонт на тротоара на ул.“Витоша“, кв.Горубляне, гр.София; Изграждане на паркова алея в поземлен имот

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон – 49,36т.

9

Направа на кръпки при машинно изрязване -311,94кв.

Стойността на договорите за изпълнение е в размер 20 829,18 лв без ДДС.

Обектите са изпълнени от 24.09.2015 г. до 27.10.2015г.

Възложител :”СТОЛИЧНА ОБЩИНА-р-н МЛАДОСТ“