Реконструкция на общински пътища и улична мрежа в с. Челопеч

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Изпълнение на изкопни работи, разчистване на сервитута на пътя, фрезоване, изпълнение на предварителни ремонти по пътното платно.

9

Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон 492,39т

9

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 154,76т

Стойността на договора за изпълнение е в размер 1 884 129,52 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 29.10.2014г. до 29.07.2015г.

Възложител : Община Челопеч