Реконструкция на общински пътища и улична мрежа в с.Челопеч

Обособена позиция : „Реконструкция на улична мрежа в с.Челопеч” :

9

1.Ул.”Дружба” – от ул.”23-ти Септември” до края на населеното място

9

2.Ул.”Иван Вазов” – от ул.”3-ти Март” до Ж.П. линия СофияБургас

9

3.Ул.”Тодор Влайков” – от ул.”3-ти Март” до ул.”Ал.Стамболийски”

9

4.Ул.”23-ти Септември”-от ул.”3-ти Март” до пътя за с.Карлиево

9

5.Ул.”Г.Бенковски- от ул.3-ти Март” до ул.”В.Левски”

Стойност на договора 776 273,92 лв. без ДДС

Начало на СМР: 18.05.2015год.

Възложител: Община Челопеч