Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Конаре,община Гурково

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Фрезоване на 2 799,80м2 дефрагментирана асфалтова настилка.

9

Направа на 950м2 битумен разлив за връзка между пластове.

9

Полагане на 960,50т.неплътен асфалтобетон за подосновен пласт.

9

Полагане на 1 148,48 т. плътен асфалтобетон за износващ пласт.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 236 127 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 15.08.2014 г. до 11.10.2014г.

Възложител :”АНИВАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД