Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на гр. Монтана

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Доставка и полагане на битумизиран трошен камък 566,04т.

9

Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон 162,15т

9

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 251,2т

Стойността на договора за изпълнение е в размер 126 742,81 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 17.11.2014г. до 08.04.2015г.

Възложител :”ГБС Инфраструктурно строителство„ АД