Полагане на асфалтови смеси на улици

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон 492,39т

9

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 154,76т

Стойността на договора за изпълнение е в размер 126 742,81 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 20.04.2015г. до 08.06.2015г.

Възложител :”Техно инженеринг София„ ЕООД