Полагане на асФалтова смес „СИТИ КЛИНИК“

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон – 128,34т.

9

Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон – 120,34т.

9

Доставка и полагане на битомизиран трошен камък 24,50т.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 35 188,20 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 20.10.2015 г. до 21.12.2015г.

Възложител :”НИКМИ” АД