Основен ремонт на улици и мостове по обособени позиции

Стойност на договора 430 680,10 лв. без ДДС

Начало на СМР: 07.05.2015год.

Възложител: ”Автомагистрали Хемус” ЕООД