Монтажни работи„Велотрасе около Панчеревското езеро“

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Фрезоване на асфалтова настилка-45м3.

9

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон – 108,45т.

9

Направа на кръпки при машинно изрязване -32,23кв.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 645 442,12 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 19.10.2015 г. до 15.12.2015г.

Възложител :”КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД