Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр.Панагюрище

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Доставка и полагане на битумизиран трошен камък 3465,38 т

9

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 1089,80т

9

Полагане на полиетиленови тръби за водопровод ф90264м

9

Полагане на PP муфирани канализационни тръби ф 315 – 99м, ф400-77,5м

Стойността на договора за изпълнение е в размер 264 284,00 лв без ДДС

Обекта е изпълнен от 04.02.2014г. до 10.06.2014г.

Възложител :”ДЖИ ПИ ГРУП” ООД