Възстановяване на пътно тяло на път I-1 на км.177+835 до 178+000,81 „Свлачище Копяновец I

Стойност на договора 325 861,84 лв. без ДДС

Начало на СМР: 05.12.2015год.

Възложител: ДЗЗД ”БЕЛМЕКЕН 2015”