Възстановяване на пътна настилка с.Мирково

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 635,96т.

9

Фрезоване,почистване,емулсиране–4029м3.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 28 281,86 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 07.08.2015г. до 09.09.2015г.

Възложител :”ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО” ООД