Асфалтиране на улица и тротоар пред сграда на „Дорма България“ЕООД

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Насип трошен камък-135м3

9

Доставка и полагане на битомизиран трошен камък 158т.

9

Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон – 98т.

9

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон – 79т.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 75 562,20лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 29.06.2015 г. до 21.07.2015г.

Възложител :”ДОРМА БЪЛГАРИЯ“ЕООД