ЗА НАС

РЕСУРСИ И ЕКИП

Фирмата се ползва с доверието на финансовите институции и е в състояние да представи фирмени и банкови гаранции за изпълнението на проектите.
Екипът на фирмата притежава опит в строителството и управлението на инфраструктурни проекти с държавно, общинско и европейско финансиране.
Стремим се да предлагаме високо качество с добри цени, като влагаме качествени материали от утвърдени производители и използваме нови технологии. С това даваме сигурност на клиента за да ни потърси отново.

СЕРТИФИКАТИ И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

Съгласно международните стандарти фирмата е въвела система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001: 2007.
Въведен е цялостен контрол в дейността на дружеството, в това число тествани и одобрени доставчици, входящ контрол на всички материали, заготовки и доставки. Строително монтажните работи за всички обекти се контролират и хронологично се съставят съответните документи по наредбите на ЗУТ.
В сегашния си вид, дружеството с набрания си опит, кадровия си изпълнителски състав, технологичната и техническа въоръженост и доброто финансово състояние е един конкурентно способен участник на българския пазар по изграждане и въвеждане в експлоатация на инфраструктурни обекти от всякакъв вид и сложност.