Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки и тротоарите на всички улици,общински пътища и републикански пътища в границите на 6-та зона на СО

Възложител: ”ГБС –Инфраструктурно строителство ”АД

Начало на СМР: 19.10.2015год.