Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки и тротоари

Начало на СМР: 19.10.2015год.

Възложител: ”ГБС –Инфраструктурно строителство ”АД