Рехабилитация на общински път №500PVN212 и Общински път № 449 PVZ2120

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Полагане на плътен и неплътен асфалтобетон-12317т

9

Направа на тротоар от бетонови плочи -6695 м².

9

Полагане на бетонови бордюри 15/25/50см и 8/16/50см -10 000м.

9

Поставяне на 123 бр. стандартни пътни знаци и полагане на маркировка – 2525 м²

9

Изграждане на три подпорна стени, реконструкция на мостово съоръжение, изграждане на водосток ф 1000 и монтаж на единична предпазна ограда -3056 м.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 2 475 627,23 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 25.07.2013г. до 05.11.2013год.

Възложител :”Калистратов груп „ ООД