Рехабилитация на Общински пътища

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Доставка и монтаж на единична предпазна ограда- 512м

9

Изкопни дейности, разчистване на сервитута,разваляне и фрезоване на пътна настилка.

9

Поставяне на 84 бр. стандартни пътни знаци и полагане на маркировка –3039 м²

9

Доставка и полагане на трошен камък за пътна основа и банкети -14 023 м³

9

Полагане на плътен и неплътен асфалтобетон- 13 060 т., битумизиран трошен камък 1322 т.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 2 363 475,56 лв без ДДС

Обекта е изпълнен от 14.10.2014г. до 02.12.2014 год.

Възложител: ДЗЗД ”ПСИ-Твърдица 2013”