Ремонт на бул.“Ботевградско шосe

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Демонтиране на съществуващи стоманени предпазни огради и парапети – 308,70м.

9

Демонтаж на дилатационни фуги тип М75- 80,20м.

9

Демонтаж на същаствуващи отводнители 1 бр.

9

Демонтаж на бетонови бордюри и бетонови тротоарни рампи – 2215м.

9

Разваляне на тротоар,покрит с асвалтоб.настилка – 320м3

9

Разваляне на стоманобетон от тротоарни блокове,вкл.бетонови бордюри и тротоарни плочки – 70,25м3

9

Разваляне на стоманобетон със запазване на армировката – 10,92м3

9

Разваляне на армиран предпазен бетон с дебелина до 6 см.- 4 253,27м2

9

Разваляне на изравнителен бетон – 960м2

9

Разваляне на хидроизоляция върху циментова замазка- 4492,79м2

9

Разваляне на трошенокаменна настилка – 1536,09м3

Стойността на договора за изпълнение е в размер 99 532,11 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 16.05.2014 г. до 26.09.2014г.

Възложител :”ЩРАБАГ“ ЕАД