Ремонтно-възстановителни дейности за осигуряване на правилно водоотвеждане на част от уличната мрежа на територията на р-н „Изгрев“ – СО

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Фрезоване на асфалтова настилка-45м3.

9

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон – 108,45т.

9

Направа на кръпки при машинно изрязване -32,23кв.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 16 623,30 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 07.09.2015 г. до 23.09.2015г.

Възложител :”СТОЛИЧНА ОБШИНА-р-н ИЗГРЕВ”