Разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа  в гр.Кърджали

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Изпълнение на земни работи- скален изкоп-4164,86м³

9

Полагане на канализационни PP муфени тръби Ф300-980м , ф400-606м, ф500-109, ф600-345м;

9

Изграждане на монолитни и сглобяеми шахти -54 бр, направа на улични оттоци- 99бр, изграждане на монолитни дъждопреливници-2бр, направа сградни канализационни отклонение (СКО)- 58бр., дезинфекция и изпитване на клонове.Пресичане и укрепване на подземни комуникации

9

Полагане на стъклопластови тръби GRP: ф700-75м, ф 800-645м, ф900-5 м, ф1000-9м, ф1200-46 м, ф 140046м;

9

Монтаж на леко и тежко релсово укрепване-11161 м²;

Стойността на договора за изпълнение е в размер 728 455,09 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 06.12.2013г. до 25.03.2015 г.

Възложител :”Калистратов груп „ ООД