Полагане на асфалтобетон Воденичане – Север и „Спортна площадка“ гр.Любимец

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Полагане на плътен асфалтобетон 1303,36т.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 28 384 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 13.02.2015 г. до 21.03.2015г.

Възложител :”ДЖИ ПИ ГРУП” ООД