Интегриран воден проект  за гр.Кърджали

Обхватът на строително монтажните работи включва следните дейности:

9

Полагане на канализационни стъклопластови тръби ф600, ф800,ф 1000, ф1200, монтаж на сглобяеми ревизионни шахти. Полагане на полиетиленови водопроводни тръби ф110, ф150, ф315 и монтаж на спирателна арматура, пожарни хидранти.

9

Оформяне на зелените площи и полагане на асфалтови смеси за пътища.

Стойността на договора за изпълнение е в размер 286 233,98 лв без ДДС.

Обекта е изпълнен от 09.05.2013г. до 16.12.2014 г.

Възложител :”Калистратов груп „ ООД