Изпълнение на ВиК за обект: Жилищен комплекс от затворен тип: „София Парк Вилас”

Стойност на договора: 301 404,54 лв. без ДДС

Начало на СМР: 05.03.2015год.

Възложител: ”КРИТ ХОЛД ” ООД