Възстановяване на пътно тяло на път I-1 на км.178+600 „Свлачище Копяновец II”

Възложител: ДЗЗД ”БЕЛМЕКЕН 2015”

Начало на СМР: 01.02.2016год.

Възложител: ”Автомагистрали Хемус” ЕООД