Ремонт и поддържане на водопреносната система

Водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения
Изграждане на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения по изкопна и безизкопна технология в София и страната.