Изграждане на външни водопроводи и канали

Изграждане и ремонт на водоснабдителни системи
Друга дейност на Люкос Инженеринг ЕООД е изграждане и ремонт на водоснабдителни системи. За целта използваме съвременни и високо технологични методи и материали за изпълнение.

Канализационни системи и водопроводи
Изпълняваме канализационни системи и водопроводи за питейно-битови нужди със стандартните тръби и фитинги от полипропилен и полиетилен.
Имаме опит в полагането на стъклопастови FRP и GRP с диаметри до Ф1800.

Шахти
Изграждаме освен шахти със сглобяеми елементи, така и монолитни с различни размери.