УСЛУГИ

Строителство и ремонт на пътища и съоръжения

Люкос Инженеринг ЕООД успешно извършва строителство, рехабилитация и реконструкция на пътища, укрепване на свлачища, аварийно – възстановителни дейности и др.

Изграждане на външни водопроводи и канали

Друга дейност на Люкос Инженеринг ЕООД е изграждане и ремонт на водоснабдителни системи. За целта използваме високо технологични методи и материали.

Ремонт и поддържане на водопреносната система

Изграждане на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения по изкопна и безизкопна технология в София и страната.