ПАРТНЬОРИ

„Калистратов Груп” ООД

„Техносим” ЕАД

„Чародейка 90” ООД

„Пътища и съоръжения” ЕАД

„Индъстриал аксес” ЕООД

„Трафик Пътна Сигнализация” ЕООД

„Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС” АД

„Крит Холдинг” ООД

„Реликс Вибро” АД

„Стройрент” ЕООД

Обединена българска банка

„Герт Груп” ЕООД

„КМ-БКС-Горна Оряховица” АД

„Автомагистрали Хемус” АД

„ГБС Инфраструктурно строителство” АД

„Проектстройинженеринг ТП” ООД

„Пътно подържане Сливен” ООД

„Пътстрой 92” АД

„Дефиго”ООД

„Симинвест” ООД

„Капитол Груп” ЕООД

„Щрабак” ЕАД

„Юроком 2000” ООД

„Джи Пи Груп” ООД

Алианц банк България

„Никми” АД

„Анивал къмпани” ЕООД