СТРУКТУРА

„Люкос инженеринг” ЕООД разполага със следните инженерно-технически кадри:

9

Групови технически ръководител на обекти;

9

Специализирани технически ръководители за отделните групи строителни и монтажни работи;

9

Експерт – Контрол на качеството;

9

Координатор по безопасност и здраве (КБЗ);

Ръководния персонал е с доказан опит и притежава необходимото инженерно-техническо образование и трудов стаж.
Фирмата разполага с квалифициран работен персонал, механици, техници, машинни оператори и други.