КАРИЕРИ

Към момента дружеството кандидатства по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.” – „Ново работно място 2015”. Това предполага възможността за назначаване на квалифициран персонал.
Ако проявявате интерес за работа в сферата на строителството, Вие може да изпратите Вашата молба и /или автобиография на е-mail: office@lukos-bg.com